HİZMET SAĞLAYICI

ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ. (Adresi: İTÜ Teknokent ARI 2 Binası Reşitpaşa Mh. Katar Cd. No.4 Maslak Sarıyer İstanbul )

www.rotamen.com web adresini ziyaret eden, Rotamen hizmetinden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ'ler için üyelik, satın alma ve hizmetten faydalanma süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

1

Rotamen, MÜŞTERİ tarafından listelenen adres, koordinat ya da harita üzerinde işaretlenen noktaların HERE Europe B.V. (Veri Sağlayıcı ) tarafından sağlanan Sayısal Harita Veri Kayıtlarına dayanarak MÜŞTERİ'nin belirlediği araç/personel sayısı ve mesai saatleri esas alınarak ve MÜŞTERİ tarafından belirlenen duraklama süresi, Başlangıç- Bitiş Noktası seçme, en hızlı/ en kısa, araçlı ve trafik dahil/hariç, en fazla yük kapasitesi, toplu taşıma parametleri kullanılarak optimize edilmesine ve en uygun rota planının üretilmesine imkan veren bir takım Web hizmetlerine erişim sağlar.

2

Üyelik kaydı yapmak isteyen kullanıcılar, www.rotamen.com web portalı Anasayfasından "Kayıt Ol" butonuna tıklandığında "Üyelik Kayıt Formu"na erişecektir. Üyelik Kayıt Formu içeriğinin doldurulması, "Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum" seçeneğinin yanında yer alan kutucuğun işaretlenip "Kayıt" butonunu basılması ile üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da Üyelik Sözleşmesinin onaylanması gerçekleşmektedir.

3

www.rotamen.com, web portalına üyelik kaydını tamamlayan üyelere7 adet hediye kredi sağlar. Üyeliğin tamamlanması ile 7 kredi otomotik olarak üyelik hesabına eklenmektedir.Üyelik kaydının tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde kullanılmayan hediye krediler silinir. Hediye kredilerden faydalanan üyeler ile HİZMET SAĞLAYICI arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmamaktadır, HİZMET SAĞLAYICI'nın hizmete ilişkin bir yükümlülüğü / sorumluluğu yoktur.

4

7 Adet hediye işlemini tüketen ve/veya 7 adetten daha fazla işlem yapmak isteyen üyelerin kredi satın alması gerekmektedir.

5

MÜŞTERİ, www.rotamen.com web portalında yer alan "Fiyatlandırma" bölümünden ihtiyacına göre istediği paketi seçer ve "Satın Al" butonuna tıklar.

 • MÜŞTERİ, Fatura Bilgilerini doğru şekilde gösterilen yere yazar.
 • MÜŞTERİ ödemesini kredi kartı ile peşin olarak yapacaktır. MÜŞTERİ, Ödeme Bilgilerini doğru şekilde gösterilen yere yazar.
 • MÜŞTERİ'nin sipariş özeti gösterilir. Sipariş içeriğinde satın alınan Kredi sayısı, bedeli ve KDV'si ayrıntılı olarak açıklanır. MÜŞTERİ sipariş özetini uygun görürse, Önbilgilendirme Formu ve Rotamen Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi (Sözleşme) içeriğini inceler ve "Önbilgilendirme Formu ve Rotamen Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi ve ekleri içeriğini okudum, kabul ediyorum" seçeneğinin yanında yer alan kutucuğunun işaretlenip "Siparişi Tamamla" butonuna tıklanması ile seçtiğiadet karşılığı hizmetbedelini kredi kartıyla peşin olarak öder. MÜŞTERİ'nin Kredi kartı ödemesinin onaylaması ile birlikte, satın aldığı adet kadar kredisi hesabına eklenecektir.
 • Rota planına dahil edilen her nokta veya adres veya koordinat bir kredidir.

6

MÜŞTERİ'nin satın aldığı ve ödeme işlemlerini tamamladığı hizmet ürününe ait faturası, 7 gün içinde düzenlenerek üyelik formunda bildirdiği adresine gönderilecektir. MÜŞTERİ, fatura içeriğinin kredi kartı ile ödenmesine muvafakat ettiği bedelden farklı olması halinde 8 (sekiz) gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Aksi halde, MÜŞTERİ'nin kredi kartı ile peşin ödediği hizmet bedeli faturasına itiraz hakkı yoktur.

7

Rotamen Uygulmasında MÜŞTERİ Üye Girişi yaptıktan sonra anasayfada "Uygulamaya Git" Bölümünden ya da üye bölümü içinde "Rota Planla" bölümünden rota planlamaya başlangıç yapar;
 • "Adres Ekle", "Toplu Adres Ekle", "Haritadan İşaretle" "Excel Ekle" "Adres Defterim" seçeneklerinden birini kullanarak tek seferde en fazla 200 adet adresi paket limiti yeterli ise sisteme yükleyecektir.
 • Rotamen, MÜŞTERİ'den gelen serbest stil yazılmış posta adreslerinin eksikliği ve hatalarını göz önünde bulundurarak, yeşil, turuncu ve kırmızı ile renklendirip kalite ölçümünü yapar. Kırmızı ile renklendirilmiş adresler yetersiz olduğundan rota planlamasına dahil edilmez. Turuncu ile renklendirilmiş adresler "yol" seviyesinde belirleyici, yeşil ile reklendirilmiş adresler ise "kapı no" seviyesinde belirleyicidir.Bu şekilde MÜŞTERİ'nin eklediği adresleri manuel olarak kontrol etmesi, düzeltmesi veya rota planından çıkarmasına imkan veren düzenlemeler yapması sağlanır.
 • Adres listesi tamamlandığında, "Rota Ayarla" butonuna tıklayarak listelenen adreslere ilişkin duraklama süresi, Başlangıç- Bitiş Noktası seçme, en hızlı/ en kısa, araçlı ve trafik dahil/hariç, en fazla yük kapasitesi, toplu taşıma parametlerini belirler. Son olarak, MÜŞTERİ "Rotayı Planla" butonuna tıklayarak rota planlama raporunu üretir, çıktısını alabilir, kendi veri tabanına kaydedebilir, haritada görüntüleyebilir, e-posta ile akıllı telefon ve navigasyon cihazlarına iletebilir.

8

Rotamen, MÜŞTERİ tarafından belirlenen paremetreleri dikkate alarak rota planlaması yapan bir Karar Destek Sistemidir ve öneri niteliğindedir. Önerilen rota planını uygulamaya karar vermek tamamen MÜŞTERİ'nin insiyatifindedir. MÜŞTERİ, rota planı yaparken hedeflenen amaçlarına ulaşamaması, hatalı planlama, iş kayıpları vb. sebeplerle doğrudan ya da dolaylı şekilde oluşacak zararlarından HİZMET SAĞLAYICI'nın sorumlu olmadığını, bu hususta HİZMET SAĞLAYICI'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9

Excel Veri Çıktısının açılması ve/veya kaydedilmesi Müşterinin sorumluluğunda olup, Rotamen hizmetinden faydalanacak MÜŞTERİnin bilgisayarındaki teknik aksaklıklar ve/veya yazılım eksikliği/hatası ve/veya internet hızı sebebiyle Rota Planlama Veri Çıktısını açamaması ya da kaydedemesi ya da web işleminin gecikmesi ya da hiç yapılamaması, MÜŞTERİ'nin ya da saha ekibinin akıllı telefon ya da navigasyon cihazından kaynaklanan sebeplerle görüntüleme yapılamaması ya da cihazlarda kullanılan farklı harita uygulamaları sebebiyle üretilen veride farklılıkların oluşması HİZMET SAĞLAYICI'nın sorumluluğunda değildir.

10

HİZMET SAĞLAYICI "Yeni Rota" uygulamasında üzerinde son çalışma yapılan Rota Planı Veri Çıktısını 90 (doksan) gün süreyle www.rotamen.com portalında MÜŞTERİ hesabında muhafaza edecek, Excel verisi üretilmesinden itibaren 90 (doksan) gün sonra www.rotamen.com portalından silinecektir.

11

Rotamen Web hizmetlerinde; rota planlamasına dahil edilebilen her bir nokta veya adres veya koordinat 1 kredi anlamı taşımaktadır. MÜŞTERİ hesabına yüklenen kredil,Rota Planlama Veri Çıktısının görüntülenmesi için "Rotayı Planla" butonuna tıklanması ile hesaptan düşecektir. "Take out" paketinde 30 gün içinde kullanılmayan krediler silinecektir. Diğer tüm paketlerde günlük tanımlanan kredilerden her gün 24:00 itibariyle kullanılmayan krediler silinir ve yeni krediler eklenir. 00:01-24:00 arasında aynı noktanın birden fazla işleme tabi tutulması halinde tekrar kredi alınmaz.

12

Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması MÜŞTERİ'nin çalıştığı Bankanın sorumluluklarındandır.

13

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri seçilen paketin içeriğine göre MÜŞTERİ'nin "onay"ı ile HİZMET SAĞLAYICI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulabililir ve MÜŞTERİ "paketi" satın alırken bir kez onay vermekle, aylık paket bedelinin her ay kredi kartından yeniden onayının alınmasına gerek kalmaksızın çekilmesine muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, "AKTIF" olan üyeliğini "PASIF" hale getirerek Sözleşmesini dondurabilir, bu durumda kredi kartından yapılacak aylık çekimler askıya alınır ve MÜŞTERİ kaydı yeniden aktif hale gelene kadar çekim işlemi yapılmaz. 3 aydan uzun süreli "PASİF" olan durumlarda, sözleşme 3.ayın sonunda kendiliğinden feshedilmiş kabul edilir ve MÜŞTERİ'nin kredi kartı bilgilerinin saklanmasına son verilir. Müşterinin "Take Out" paketi üzerinden yaptığı alımlarda kredi kartı bilgileri saklanmamaktadır,bu şekilde ödemeye yönelik işlemlerin HİZMET SAĞLAYICI arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

14

HİZMET SAĞLAYICI, site güvenliğini sağlamak hususunda kendisinden beklenen özeni göstermektedir.

15

Taksitli ödeme planını oluşturulması ödemenin yapıldığı kart sahibi bankanın inisiyatifinde olup HİZMET SAĞLAYICI'nın sorumluluğunda değildir. MÜŞTERİ, faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, bu hususta HİZMET SAĞLAYICI'un sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16

MÜŞTERİ,Rotamen Web Hizmetlerine erişim için Sözleşmeyi onaylayıp siparişi tamamladıktan sonra yazılım hizmetlerinin niteliği gereği bilgiye ulaşma imkanı sağlanmış / hizmet ifa edilmiş olacağından cayma hakkı yoktur, ücret iadesi yapılmaz.

17

HİZMET SAĞLAYICI, yazılımı amacına uygun olarak kullanma imkanlarını sınırlayan ve/veya kısıtlayan yazılım hatalarını, teknik sistemlerindeki hataları, mevcut teknik ve işletmesel imkanlar dahilinde, mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde giderecektir.

18

MÜŞTERİ, Web hizmetlerine ulaşabilmesi için tanımlanan kullanıcı adı, şifresi, güvenlik ve muhafazasından sorumludur.

19

Rotamen Uygulamaları ile ilgili tüm bilgilere "Destek ve Bilgi' bölümünden ulaşılabilir.

20

Referans veri kayıtlarının mülkiyeti, fikri mülkiyet ve telif hakları Veri Sağlayıcıya aittir. HİZMET SAĞLAYICI, Veri Sağlayıcı Sayısal Harita Verilerini kullanma lisansına sahiptir ve Rotamen yazılımı da harita verileri ile geliştirilmiş bir yazılımdır. Sözleşme onaylamak suretiyle, MÜŞTERİ'ye yalnızca yazılımı kullanma ve sonuç verilerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Sözleşme, hizmet ve yazılıma ait fikri mülkiyet haklarının, telif haklarının MÜŞTERİ'ye devri şeklinde yorumlanamaz.

21

Rotamen'in kaynak kodu, dil bilim kütüphaneleri, tüm arayüz ve veritabanı modeli vb. mülkiyeti, fikri mülkiyet ve telif hakları HİZMET SAĞLAYICI 'ya aittir.

22

MÜŞTERİ'nin işlem yapmak üzere oluşturduğu kaynak dosya içeriği adresler ve işlem sonrası üretilen Rota Plan Veri Çıktısı kişisel bilgi niteliğinde değildir.

23

Sözleşme'nin uygulanmasından önce ve/veya yürürlük süresi boyunca herhangi biri tarafından diğer Taraf'a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgiler Gizli Bilgi olarak korunmaktadır.

24

MÜŞTERİ, duyuru mecrası olarak www.rotamen.com'da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edilecektir.

25

Taraflar arasında Rotamen sisteminin kullanılması hususundaki şartları düzenleyen işbu Sözleşme MÜŞTERİ'nin hesabını kullanarak Sözleşmeyi incelemesi ve "Önbilgilendirme formu ve Rotamen Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi ve ekleri içeriğini okudum, kabul ediyorum" kutucuğunu işaretlemesi ve "Siparişi Tamamla" butonuna basması ile geçerli şekilde kurulmuş olur.
 • MÜŞTERİ, www.rotamen.com portalından "Fiyatlandırma" bölümünde belirtilen "take out" paketini satın almışsa Sözleşme 1 (ay) geçerli olup, süresi sonunda kendiliğinden sona erer.
 • www.rotamen.com web portalında "Ödeme ve Kullanım Geçmişi" Bölümünden "Paketim için Kayıtlı Kredi Kartımdan her ay düzenli ödeme yap" seçeneğinin yanında yer alan kutucuğun işaretlemesinin kaldırılması Sözeşmenin MÜŞTERİ tarafından tek taraflı feshi anlamına gelir.
 • Paket Fiyatlarındaki değişiklikler e-mail ile MÜŞTERİ onayına sunulacak olup, MÜŞTERİ'nin onay vermemesi halinde işbu Sözleşme mevcut paket dönemi sonunda kendiliğinden sona erecektir.
 • MÜŞTERİ'nin web servis entegrasyonunda "PASİF" konumunun 3 ay sure ile devam etmesi halinde 3.ayın sonunda sözleşme kendiliğinden fesholmuş sayılır.
 • Sözleşmenin sona ermesi ile kullanılmayan kredilerin bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilmez.

26

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Tüm sorularınızı info@rotamen.com adresine e-mail göndererek iletebilirsiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.
Mesai saatleri: Hafta içi: 09:00 - 18:00
Cumartesi: 09:30 ? 13:30

HİZMET SAĞLAYICI

ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ.
Adres:İTÜ Teknokent ARI 2 Binası Reşitpaşa Mh. Katar Cd. No.4 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel: 0 212 3257020